Desatero při pořizování ojetého vozidla

1. Kontrola dokladů a základních identifikátorů vozidla

Podle identifikátorů poznáte, zda kupujete vůz s parametry, které jsou uvedeny v technickém průkazu, a zda opravdu kupujete vozidlo, které je v něm uvedeno.

Kontrola roku výroby Skutečný rok výroby lze v případě pochybností určit z kódů, které najdete např. na sklech, bezpečnostních pásech, sedadlech, plastových dílech, agregátech, ABS, klimatizaci, alternátoru, nádobkách provozních kapalin atd.

Skla Pokud mají všechna skla stejné kódy je všechno v pořádku. Pokud má jedno nebo více skel jiný kód, znamená to, že byla skla vyměněna. K tomu však mohlo dojít po havárii nebo jen po prasknutí skla. Každopádně se pak zaměřte na tuto část karoserie a pečlivě ji zkontrolujte.

VIN Nejdůležitějším (rodným) číslem automobilu je kód VIN. Ten musí souhlasit s údaji v technickém průkazu. Kód VIN najdete většinou vyražený v motorovém prostoru (např. na krytu tlumiče, tzv. klobouku), na přepážce mezi motorem a kabinou vozu, na podlaze nebo v zavazadlovém prostoru. Zkontrolujte, jestli není pozměněn, neodborně přeražen nebo jestli někdo nemanipuloval s dílem, na kterém je kód VIN vyražen.

Typ a výrobní číslo motoru Oba údaje najdete vyražené na bloku motoru. Porovnejte je s TP. V něm musí být povinně uveden pouze typ motoru (platí pro TP vydané od 1. 7. 2001, do této doby se v TP uvádělo i výrobní číslo motoru). Pokud můžete, zkontrolujte i výrobní číslo motoru. Opět se zaměřte na to, jestli s vyraženými číslicemi někdo nemanipuloval nebo není upravena razná plocha čísla motoru. Je-li číslo motoru poškozené, vyrezlé nebo nese razná plocha stopy úprav, automobil nekupujte.

Určení skutečného roku výroby – omlazení vozidla Nabytí účinnosti zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích způsobilo, že se v ČR přestal evidovat skutečný rok výroby vozidel a tento údaj byl nahrazen datem první registrace. U individuálních dovozů a v případě duplikátů TP tak vznikl obrovský prostor pro tzv. „omlazování“ vozidel. Seriózní autobazary poskytují svým klientům garanci roku výroby vozidel.

2. Prověření původu vozidla

Je nejdůležitější, ale také nejsložitější! Jednotlivec téměř nemá šanci. Proto je nebezpečné kupovat automobil jen tak „na ulici“, například na inzerát, od překupníků, dovozců a neprofesionálních bazaristů – ti vám původ nezaručí! Prověření proto přenechte profesionálům, kteří za původ ručí, nebo kupte automobil u prodejce, který nechává své vozy prověřit za vás. V Česku to ale pravidelně a systematicky dělají pouze největší bazary.

Prověření vozidla v databázi
Webové stránky Ministerstva vnitra nabízejí možnost prověřit auto v databázi odcizených vozidel ČR na stránkách www.mvcr.cz nebo formou SMS. Informaci získáte na základě uvedení jednoho ze čtyř kritérií: SPZ, čísla motoru, VIN a čísla podvozku.

3. Jak se nestát obětí podvodu?

Vozidlo může být zatížené leasingem nebo zástavním právem. Abyste se nestali obětí podvodu, je třeba zjistit, zda vozidlo není ve vlastnictví třetí osoby. Některé údaje zjistíte z TP, ale na některé přijde pouze odborník. Zkontrolujte technický průkaz – v minulosti se do technického průkazu zapisoval pouze držitel vozidla, nikoli jeho majitel. Tato skutečnost ještě dnes působí problémy, protože můžete zakoupit vůz od držitele uvedeného v technickém průkazu, ale majitelem může být úplně jiná osoba, např. leasingová společnost.

4. Odcizené vozidlo

Nelitujte před zakoupením ojetého vozidla částky za prověření jeho identifikačních znaků, případně za prověření v zemi původu. Zejména jde-li o vozidlo individuálně dovezené ze zahraničí! Částka za prověření je nesrovnatelně nižší, než o jakou byste přišli v případě, že vám bude odcizené vozidlo nevratně zabaveno.

Prodej bez svolení manžela/manželky
Požadujte souhlas manžela nebo manželky s prodejem vozu. Pokud jde o společný majetek manželů, je ze zákona nutno mít partnerův souhlas.

5. Kontrola technického stavu

Co zjistíte pouhým okem Nejprve zkuste najít výrobní štítky nebo samolepky se servisními údaji (např. počet najetých km při poslední výměně oleje). Nalezené údaje porovnejte se servisní knížkou a současným stavem tachometru.

Lak

 • Barvu a odstín laku kontrolujte za denního světla nebo pod zářivkami, a to na všech dílech karoserie.
 • Sledujte stopy broušení tmelicích a kytovacích hmot pod lakem, drobné krupky, zastříkané smetí, dolíčky, dívejte se po hrankách na laku v ohybech a v okolí těsnicích a ukončovacích lišt, např. u dveří, oken, na blatnících.
 • Porovnejte velikost spár (mezer) mezi jednotlivými částmi karoserie – díly musí lícovat a spáry mezi nimi musí být stejně široké.
 • Zkontrolujte, zda lak na šroubech, které spojují jednotlivé části karoserie, není poškozen. Pokud na ně byl nasazen klíč a byly povolovány, svědčí to o výměně nebo opravě daného dílu.
 • Prohlédněte okolí světel, směrových světel a těsnění oken a pátrejte po jemném zastříkání lakem nebo špatném spasování. Při stříkání blatníku jen málokdo demontuje světla nebo těsnění oken, takže na nich často zůstanou stopy po předchozím lakování.

Interiér

 • Zkontrolujte stav čalounění, míru poškození sedaček (prosezení, skvrny, případné propálení aj.).
 • Zkontrolujte opotřebení volantu, pedálů, spojky, brzdy a řadicí páky – při 50 000 najetých km by rozhodně neměly být příliš opotřebovány. Musí být vidět struktura povrchového materiálu. Při více než 250 000 km bývá znatelně poškozen potah řadicí páky. Pedály jsou zcela ošlapány. Podle míry opotřebení můžete zhruba odhadnout počet skutečně najetých kilometrů.

Elektrické součásti Pečlivě kontrolujte i základní věci, např. jestli svítí všechna světla, a to včetně brzdových a směrových. Elektrické ovládání okének musí být plynulé a bez rušivých zvuků. Klimatizaci vyzkoušejte i za jízdy, nejen s nastartovaným motorem na místě.

Pneumatiky a nápravy Zkontrolujte přední i zadní nápravy – jakýkoliv atypický odklon kol je podezřelý. V důsledku toho se nesprávně sjíždějí pneumatiky, což ohrožuje bezpečnost. Právě nesouměrně sjeté pneumatiky nám napoví, že může být závada na sbíhavosti kol, tlumičích pérování či nápravách (vůz po vážné havárii).

Vystřelené airbagy Po otočení klíčku do první polohy se rozsvítí všechny kontrolky. Ty by měly postupně zhasínat (vč. kontrolky airbagu). Pokud zhasnou všechny najednou, příp. kontrolka airbagu současně s jinou z kontrolek, znamená to, že je kontrolka přepojena na jinou (trik soukromých dovozců) a airbag je nefunkční. Vůz tedy pravděpodobně havaroval. Kryt airbagu musí sedět přesně (na stranách stejné mezery, střed při zmáčknutí pevný), neměl by chybět nápis Airbag nebo Airbag – SRS a logo automobilky.

Motor U motoru zjistíte mnohé už pouhým pohledem. V kombinaci s testovací jízdou byste měli být schopni prověřit, zda je vše v pořádku.

 • Opět se podívejte na sváry a šrouby v motorovém prostoru, zda nebylo auto bouráno.
 • Ještě za studena otevřete nádobku s vodou a podívejte se zespoda na její víčko. Když je na něm emulze, znamená to, že olej prosakuje do vody nebo že je špatné těsnění pod hlavou.
 • Motor by měl být čistý a suchý, bez viditelného prosakování oleje.
 • Naskočit by měl napoprvé. Soustřeďte se na jeho chod. Nechte ho běžet na volnoběh a poslouchejte, zda se neozývají neobvyklé zvuky (klepání, škubání). Motor by měl držet stejnou hladinu otáček bez znatelného kolísání.
 • Sundejte víčko olejové krytky a otočte ho. Když je na ní emulze, znamená to, že do oleje teče voda nebo olej nebyl řádně měněn. Když je krytka cítit benzinem, znamená to, že mechanická pumpa propouští benzin.

Výfukový kouř Podle barvy kouře, který vychází z motoru po zahřátí, poznáte leccos i bez měřicích přístrojů.

 • Modrý kouř – pístní kroužky propouštějí olej do válce nebo netěsní ventily. Motor je silně opotřebovaný.
 • Černý kouř (u dieselu) – motor je pravděpodobně velmi opotřebovaný nebo má špatně seřízené čerpadlo.
 • Bílý kouř – do spalovacího prostoru uniká voda z chladicího systému. Může být špatné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá hlava motoru.

6. Prohlídka na rampě

Podvozek Kontrolujte originalitu a souměrnost spojů a neporušenost tmelu. Pozor na neoriginální spoje (svary), které naznačují, že auto bylo sestaveno ze dvou nebo více částí! Na nosných částech podvozku bezpečně poznáte, zda byl vůz vážně havarován.

Kola a pneumatiky Kolo protočte. Uvidíte, zda není poškozené, a uslyšíte i chod ložiska. Vezměte za kolo silou a zalomcujte s ním. Neměla by být cítit žádná vůle, kolo musí sedět na nápravě napevno.
Motorová část podvozku Sledujte stopy po prosakujícím oleji ve spojích. Olejová vana a převodovka nesmějí být poškozeny nebo zavařeny.

Brzdy Zkontrolujte brzdové kotouče – musí mít dostatečnou tloušťku a nesmí na nich být hrany, vrypy nebo drážky, které by snižovaly jejich účinnost!

Tlumiče Tlumiče by měly být suché, bez známek úniku náplně.

Výfukový systém Výfuk nesmí být prorezlý, zaměřte se na spoje jednotlivých dílů. Bez funkčního katalyzátoru neprojde vůz měřením emisí a STK, tudíž je vozidlo nezpůsobilé provozu.

7. Testovací jízda

Motor Začněte pomalým rozjížděním. Chod motoru by měl být plynulý, bez jakéhokoliv škubání. Pomalu zrychlujte až do maximálních otáček. V záběru motoru by neměly být žádné prodlevy, ztráty výkonu. Pokud je motor vybaven turbodmychadlem, chvíli trvá, než začne působit. Potom by měl být znatelný plynulý nárůst výkonu.

Převodovka Rychlosti musí jít zařadit lehce, plynule a přesně. Řazení vyzkoušejte při pomalé, klidné jízdě i při sportovní jízdě s vytáčením otáček do maxima.
Automatická převodovka
Při řazení se nesmí ozývat žádné zvuky, které by signalizovaly, že reakce nebyla okamžitá. Přechody mezi jednotlivými stupni by měly být plynulé, bez rázů. Pokud se rázy objeví, je problém se spojkou nebo s mechanickým systémem v převodovce.

Sbíhavost Na rovném úseku dejte za jízdy na moment ruce z volantu – uvidíte, zda auto „netáhne“ do stran. Totéž zkuste při zvyšování a snižování rychlosti.

Brzdy Účinnost brzd ověříte při prudkém brzdění z vysoké rychlosti. Pokud se ozvou nezvyklé zvuky, nebo dokonce rány či vibrace, očekávejte velkou investici do opravy. Důležité je zjistit, zda brzdy „nevadnou“, tedy jestli se při opakovaném brzdění nesnižuje jejich účinnost. Na rovném úseku na chvíli uvolněte volant a brzděte. Pokud auto „nedrží stopu“, jsou na vině špatné brzdy, uchycení náprav, vadná geometrie nebo sjeté pneumatiky.

Podvozek a tlumiče Ještě před jízdou zkuste jednoduchý test. Zatlačte na blatník v místě nad tlumičem, jako byste chtěli auto rozhoupat. Rozhodně by nemělo v houpání pokračovat! Při prudkém zastavení by v žádném případě nemělo dojít ke zhoupnutí vozidla a k tendenci zpětného pohybu vozu. Rázy nebo vibrace způsobené nerovností vozovky by se neměly přenášet do samotného řízení. Tento jev může být způsoben opotřebením závěsů ramen, čepů řízení, stabilizátorů apod.

Poloosy Na test poloos je třeba vybrat místo, kde je možné zatáčet na obě strany. Od pomalého rozjíždění do kruhu přejděte k razantnějšímu přidávání plynu. Neměly by se ozývat žádné neobvyklé zvuky, zejména byste neměli slyšet zvuky podobné přeskakování řetězu na ozubeném kole. Pokud se tak stane, poloosa je špatná.

Ložiska kol Opotřebení se projeví slyšitelným „hučením“. Za jízdy pozvolna otáčejte volantem tak, aby se váha vozu přenášela na jednu stranu. Poslouchejte rozdíl mezi zvukem při zatížení a odlehčení – opotřebované ložisko začne při zatížení výrazně „hučet“.

Výfuk, katalyzátor Na závadu výfuku nebo katalyzátoru by vás mělo upozornit „zvonění“ – kovový, cinkavý zvuk. Signalizuje, že jsou poškozeny vnitřní části (vůz neprojde při STK).

8. Jak a kde kupovat

Výběr a koupě vozu vám zaberou spoustu času. Pokud máte přístup k internetu, určitě ho využijte. Profesionální prodejci nabízejí automobily i na internetu. Můžete vybírat z tisíců aut, aniž byste se zvedli ze židle. Vyhnete se tak amatérům, soukromým dovozcům a podvodníkům, kteří parazitují na neinformovanosti klientů. Na internetu naleznete u většiny vozů také jejich fotografie a detailní popisky. Přehledně a rychle porovnáte cenové rozdíly mezi jednotlivými druhy a typy vozů, počty najetých kilometrů, stáří atd.

Ojetý vůz rozhodně kupujte jen u prodejce s kvalitním zázemím. Využijte možnosti důkladné testovací jízdy, vůz si nechte zvednout a ukázat zespodu. Pokud můžete, vezměte s sebou automechanika. Upřednostňujte prodejce, kteří vozy přímo vlastní a nejsou pouhými zprostředkovateli prodeje!

9. Bezpodmínečně požadujte

Důkladně zkontrolujte technický průkaz a osvědčení o technickém průkazu:

 • Je zcela nezbytné, aby VIN, č. motoru, č. typu motoru i barva vozu souhlasily s údaji uvedenými v technickém průkazu!
 • Zjistěte, kde byl vůz prodán jako nový – zda v ČR nebo v zahraničí. Pokud byl dovezen, nechte ho prověřit firmou, která tyto služby poskytuje (např. Cebia, spol. s r. o.) a následně ručí za původ vozu.

POZOR na duplikát TP – to je vždy PROBLÉM, zvláště pokud byl vystaven v případě ztráty nebo poškození původního TP. Často je o duplikát žádáno úmyslně, aby bylo možné zamlčet původ vozidla, počet předchozích majitelů, používání vozu jako taxi či v autoškole apod. Z duplikátu TP nezjistíte, zda byl vůz pořízen za hotové nebo na leasing, případně jestli byl splacen. Na časté střídání majitelů, zvláště během prvních měsíců (často týdnů) po přihlášení auta v ČR, si dejte obzvlášť pozor.

10. Vyžádejte si všechny klíče, servisní knížku a návody

Ověřte si, jestli jste dostali všechny klíče, které předchozí majitel při prodeji vozu předal. Pokud je klíč pouze jeden, požadujte písemné prohlášení původního majitele, že si žádný nenechal. Nezapomeňte na klíče od bezpečnostních zařízení, např. od zámku převodovky! Vyžádejte si veškeré dokumenty k vozidlu. Ze servisní knížky poznáte, jak dobře a pravidelně se o vůz jeho předchozí majitelé starali.

V BRNOCAR nabízíme ojeté vozy všech značek. Všechny nabízené vozy jsou ve vlastnictví BRNOCARu, tedy pod záruku, že se jedná o vozy kvalitní a prověřené.
Prohlédněte si nabídku našich ojetých vozidel na následujícím odkaze.
Pro více informací nebo výkup Vašeho stávajícího vozidla kontaktujte naše prodejce.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *